...mazat a čistit řetěz...

Základem údržby motocyklu je pravidelné mazání řetězu, který je však třeba předtím očistit. Tyto operace jsou trochu rozdílné pro těsněné a netěsněné řetězy.


Čištění netěsněného řetězu je jednodušší, můžeme ho provádět drátěným nebo jiným hrubým kartáčem popř. příslušným čističem. U těsněného řetězu musíme dát pozor především na těsnící kroužky a proto je třeba se vyvarovat několika věcem. Nikdy nečistěte těsněný řetěz pomocí tlakových myček, parním čištěním, drátěnými kartáči nebo rozpouštědly jako je benzín, líh, sprej na kontakty popř. aceton = všechna jež mohou poškodit těsnící kroužky. Čištění technickými spreji na čištění, které vyžadují opláchnutí vodou může vést ke korozi, proto užití těchto výrobků není příliš doporučováno. Nejlepší je samozřejmě speciální čistící prostředek, který dnes dodávají téměř všechny olejářské firmy. Ideální je použít pračku na řetězy, např. Kettenmax.

Netěsněné řetězy,
zvláště ty užívané v terénu a pv závodním nasazení, by měly být čištěny a mazány mnohem častěji.Netěsněné řetězy mohou být mazány jakýmkoli kvalitním řetězovým mazadlem, nebo např. převodovým olejem specifikace SAE 80/90.

Těsněné řetězy
by měly být mazány každých cca 500 km a to výhradně mazivy speciálně označenými jako vhodné pro O – kroužkové řetězy (nepoškozující těsnění). Dobré řetězové mazivo by mělo dobře ulpívat na řetězu a mít dobré penetrační vlastnosti, aby dobře proniklo hluboko do mezer mezi pouzdra a válečky.


O – kroužky nebo QUADRA-X kroužky používané např. na EK řetězech pouze těsní mazivo aplikované při výrobě mezi čepy a pouzdry. Jako u ostatních řetězů potřebuje řetěz pravidelně promazávat mezi pouzdry a válečky k prodloužení jeho životnosti.
Hodně diskuzí se vede o tom kam vlastně mazivo ze spreje nastříkat.

Jak to tedy je?
Těsněný řetěz je naplněn uvnitř mazivem již z výroby, které je utěsněno právě těsnícími kroužky. Pokud jsou kroužky nepoškozené mazivo neunikne a nečistoty se nedostanou dovnitř. Pokud se naopak poškodí, mazivo už nikdy uspokojivě dovnitř nedostanete a řetěz je neodvratně odsouzen k výměně.

Kde tedy mazat?
Kluzná plocha mezi válečkem a pouzdrem je netěsněná a s poměrně velkými vůlemi. Váleček je též styčným bodem mezi řetězem a zuby řetězového kola. Vnější část válečku je potřeba mít mastnou pouze pro naběhnutí a vyběhnutí válečku ze zubové mezery. Někdy panuje mylná představa, že se váleček v zubu otáčí. Pohyb se děje mezi válečkem,"stojícím v zubové mezeře", a pouzdrem, které se ve válečku otáčí. Toto je právě nejdůležitější místo pro mazání. Sem je třeba mazivo dopravit. Z tohoto prostoru se mazivo během provozu dostává odstřikováním odstředivou silou po jeho provozním zahřátí. Nejlépe ho sem dopravíme speciálním sprejem.
Kromě tohoto nejdůležitějšího místa je třeba lehce namazat také povrch válečku, Na ostatních místech řetězu, zejména na povrchu má mazivo pouze antikorozní význam.
Doporučujeme před montáží nový řetěz otřít suchým, čistým hadrem. Originální tovární mazivo je totiž lepivé, aby neodlétalo odstředivou silou. Díky tomu se na mazivu na povrchu řetězu chytá prach a vytvoří spolu s mazivem brusnou pastu. Použitím suchého hadru k otření zůstane řetěz dostatečně nakonzervován, ale už nelepí. Provozem se ovšem mazivo zahřívá a odstředivou silou odstřikuje ze řetězu, proto je nutné domazávat. Před mazáním doporučujeme řetěz zbavit prachu. Mazací oleje ve spreji jsou velmi vzlínavé a mohou zanést prach do mazaných míst = opět brusná pasta.
Pokud použijete čistič na řetěz, aplikujte mazivo až po cca 10-20minutách , kdy vyprchají veškerá rozpouštědla z čističe.


Vložil: Lukáš Kosina
1.9.2010 zpět